Lưu ý: Với đơn hàng bình 19L – 20L, Quý khách cần có số lượng vỏ bình và nhãn hiệu tương ứng để đổi bình, trường hợp Quý khách chưa có vỏ bình hoặc không đủ vỏ bình xin vui lòng đặt cọc vỏ và cập nhật lại đơn hàng. Xin cảm ơn!

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.